برای فروش
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
آزادشهر فلکه دوم
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادشهر فلکه دوم
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 51
برای فروش
صفاییه  مجتمع شقایق
صفاییه  مجتمع شقایق
صفاییه  مجتمع شقایق
صفاییه  مجتمع شقایق
2 عکس
آپارتمان
آپارتمان
صفاییه مجتمع شقایق
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 50
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آزادشهر بلوار بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 49
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فلکه سوم آزادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 48
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 44
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه پنجم آزادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 45
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادشهر بلوار بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 46
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار فظیلت مجتمع پارسیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 47
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار تشریفات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 43
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آادشهر فلکه دوم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 42