برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار خضرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 13
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
صفاییه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 12
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار فرودگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 42 میلیارد تومان
کد ملک 11
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10
برای فروش
آزادشهر
آزادشهر
آزادشهر
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
آزادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار خامنه ای
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 54 میلیارد تومان
کد ملک 7
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 5
برای فروش
بلوار جمهوری
بلوار جمهوری
بلوار جمهوری
بلوار جمهوری
بلوار جمهوری
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 6
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3