ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن

اخرین ویرایش 1401/04/28 11:46

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن

هاشمی با بیان اینکه این واگذاری‌ها از طریق تنظیم وکالتنامه یا سایر عقود مربوط به خرید و فروش صورت گرفته است، افزود: همانگونه که قبلا نیز اطلاع رسانی شده، هرگونه انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرح‌های یاد شده منع قانونی دارد و آسیب‌های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های ناشی از آن چند بعدی بوده و مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد بنابراین با قید فوریت ضمن راه اندازی دفتر مستقل در محل پروژه جهت پاسخگویی به متقاضیان، موضوع از طریق نصب تابلو در محل پروژه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
70هزارو886 متقاضی در حوزه نهضت ملی مسکن در سطح استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۴۵۹ متقاضی تایید صلاحیت نهایی شده و ۱۹ هزار و ۶۴۰ متقاضی نیز افتتاح حساب کرده اند.

برچسب ها: