فوری / این دو علامت جدید و مهم ؛ کرونا محسوب می‌شود

اخرین ویرایش 1401/04/26 11:55

فوری / این دو علامت جدید و مهم ؛ کرونا محسوب می‌شود

به گزارش کارگر آنلاین ، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در استان تهران ضمن تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا از سوی مردم، گفت: برخی از افراد ممکن است با وجود زدن واکسن، مبتلا شوند؛ لذا باید بدانیم واکسن ایمنی کامل ایجاد نمی‌کند، اما در کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است.
علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: به دلیل این که  سهم تست‌ها نه تنها در تهران بلکه در سایر  شهرها نیز کم شده ممکن است با کاهش کاذب بیماری مواجه شویم؛ بنابراین بهترین مدل علائم سندرومیک است و هر کسی با علائم بدن درد و گلو درد مراجعه کند برای ما کرونا محسوب می‌شود.
زالی درباره مرگ آفرینی سوش جدید این بیماری گفت: هنوز آمار مشخصی در دنیا نسبت به میزان بیماری زایی این ویروس و همچنین مرگ و میر ناشی از  آن وجود ندارد و به اجماع نرسیدند اما باید جانب  احتیاط را در نظر گرفت و این سویه را مانند آنفلوآنزا ندانیم. بیمارستان ها نیز مانند مراکز واکسیناسیون در آ مادگی کامل هستند.
زالی در آخر گفت: ما باید قبل از استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون را به شکل کامل انجام دهیم. ممکن است روزهای آینده برای ما بسیار مهم باشد و در این روزها که هنوز ویروس به طور کامل در جامعه چرخش نداشته، از این فرصت طلایی برای واکسیناسیون دز یادآور استفاده کنیم و اگر کسی دو دز زده برای دز سوم و اگر کسی 3 دز  زده برای دریافت دز  چهارم واکسن اقدام کند.

برچسب ها: